Archiwum zamówień publicznychROK 2012


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1


Utrzymanie czystości w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach ŚląskichZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacje o zawarciu umowy
ROK 2011


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 4


Utrzymanie czystości w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach ŚląskichZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacje o zawarciu umowy
ROK 2011


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3


Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Korfantego 18. Etap 1.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacje o zawarciu umowy
ROK 2011


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2


Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Korfantego 18. Etap 1.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
ROK 2011


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1


Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Korfantego 18. Etap 1.

Zawiadomienie

ROK 2010


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Usługa:


Utrzymanie czystości w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ROK 2009


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Usługa:


Utrzymanie czystości w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi