Instrukcja

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu w formie elektronicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).

Na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gimnazjum Nr 3 można się dostać w następujący sposób:

Schemat strony Biuletynu Informacji Publicznej Gimnazjum Nr 3:
W górnej części Biuletynu umieszczone jest logo BIP i nazwa. Poniżej znajduje się adres głównej strony BIP, który jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony. W lewej górnej części strony znajduje się menu ze spisem podmiotów zawierających odsyłacze do tych podmiotów: strona główna, redakcja, instrukcja, dokumenty szkoły, projekty, wolontariat, zamówienia publiczne, oferty pracy. Kliknięcie na danym podmiocie powoduje pokazanie się w głównym oknie informacji o nim. Poniżej menu podmiotów znajduje się tarcza szkolna, która jest odsyłaczem do szkolnej strony głównej Gimnazjum Nr 3.

Mapa serwisu:powrót