Menu główne
Menu szkoła
e-mail

Archiwum innowacji pedagogicznych
zrealizowanych w Gimnazjum Nr 3
im. Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
w roku szkolnym 2010/2011


"Fitness w szkole - nowoczesne formy
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego"


Okres realizacji: Rok szkolny 2010/2011


Koordynator projektu: mgr Sabina Hentisz

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Proponowany program zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych form ruchu przeznaczony jest do realizacji w III etapie edukacyjnym i swym zasięgiem obejmuje uczniów klas I.

Celem zajęć jest:
  • uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego proponowanych przez szkołę;
  • zdobycie przez uczniów różnego rodzaju doświadczeń ruchowych - poznanie nowoczesnych form ruchu;
  • promowanie zdrowego stylu życia - wyrobienie u ucznia nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.

Dzieci bardzo często chcą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. Starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są i tacy uczniowie, którzy chcą swój wolny czas poświęcić aktywności ruchowej nie wymagającej wzajemnej rywalizacji, a służącej zregenerowaniu sił fizycznych, psychicznych, kształtowaniu sylwetki i dobrego samopoczucia. Zajęcia "Fitness w szkole" są przeznaczone dla takich uczniów. Zajęcia nie będą niejednorodne - urozmaicenie zapewnią elementy jogi, pilatesu, hip-hopu, tai-chi.
"Siemianowice Śląskie:
od miasta węgla i stali do miasta sportu i rekreacji"


Okres realizacji: Rok szkolny 2010/2011


Koordynator projektu: mgr Barbara Kompała

Innowacja ma charakter edukacyjnego projektu badawczego skierowanego do zainteresowanej młodzieży Gimnazjum nr 3. Jej celem jest uświadomienie młodzieży wpływu na środowisko geograficzne uwarunkowań historycznych a także kształtowanie, wynikających z założonej metody pracy, umiejętności.

Projekt ma za zadanie zainspirowanie uczniów do poznawania najbliższego im środowiska - miasta, w którym mieszkają - w kontekście zmian, jakie dokonały się w nim w okresie od zapoczątkowania wielkiej transformacji polityczno-gospodarczo-społecznej w Polsce w roku 1989 do dnia dzisiejszego.

Problemy badawcze dotyczą następujących obszarów:
  • mieszkańcy naszego miasta,
  • przestrzeń miejska,
  • gospodarka miasta i jej wpływ na życie mieszkańców.
Działania w projekcie:powrót