Menu główne
Menu szkoła
e-mail

Archiwum innowacji pedagogicznych
zrealizowanych w Gimnazjum Nr 3
im. Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
w roku szkolnym 2011/2012


"Hokej na trawie - wiodąca dyscyplina sportu w Siemianowicach Śląskich"


Okres realizacji: Rok szkolny 2011/2012


Koordynator projektu: Łukasz Staniczek

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Proponowany program zajęć pozalekcyjnych z zakresu hokeja na trawie przeznaczony jest do realizacji w III etapie edukacyjnym i swym zasięgiem obejmuje uczniów klas I.

Celem zajęć jest:
  1. Rozbudzenie zainteresowania hokejem na trawie oraz wprowadzenie ucznia w podstawy tej dyscypliny.
  2. Nabycie podstawowych umiejętności technicznych i taktycznych.
  3. Rozwijanie motoryczności ucznia.
  4. Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w hokeju na trawie, a także w aktywności zdrowotnej i rekreacyjnej.
  5. Uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego proponowanych przez szkołę.
  6. Integrowanie zespołu poprzez różne formy i metody pracy na zajęciach.
  7. Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające organizację zajęć ruchowych w czasie nauki w szkole, a także po jej ukończeniu.
  8. Uświadamianie uczniom zasad bezpieczeństwa podczas gier, zabaw ruchowych i odpowiedzialności za zdrowie własne i drugiego człowieka.
  9. Radzenie sobie w sytuacji stresowej.

Wprowadzana przeze mnie innowacja obejmuje zajęcia z wychowania fizycznego w klasie pierwszej Gimnazjum. Dotyczyć ona będzie jednej z zespołowych gier sportowych jaką jest hokej na trawie. Przygotowując tę innowację opierałem się na programie hokeja na trawie dla uczniów Gimnazjum.

Tworzony przeze mnie program rozszerza wiedzę uczniów na temat hokeja na trawie i dobroczynnego wpływu ruchu na funkcjonowanie całego organizmu.
powrót