Menu główne
Menu szkoła
e-mail
UWAGA ZMIANY!!!

Na mocy uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich (Uchwała Nr 208/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - tutaj) z dniem 01 września 2016 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich utworzą Zespół Szkół Nr 3 w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 1 w Siemianowicach Śląskich.


Informujemy, że od 01 września 2016 r. obowiązywać będą poniższe dane kontaktowe:
 • adres: ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
 • telefon: (32) 2200236
 • fax: (32) 2200235
 • adres e-mail: sekretariat@zs3.com.pl
 • www szkoły: www.zs3.com.pl


Kalendarz Roku Szkolnego 2015/2016

01.09.2015 - 22.01.2016 - I semestr
25.01.2016 - 24.06.2016 - II semestr
23.12.2015 - 31.12.2015 - Zimowa przerwa świąteczna
15.02.2016 - 28.02.2016 - Ferie zimowe
24.03.2016 - 29.03.2016 - Wiosenna przerwa świąteczna
25.06.2016 - 31.08.2016 - Ferie letnie


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

18 kwietnia 2016 (poniedziałek)
19 kwietnia 2016 (wtorek)
20 kwietnia 2016 (środa)
2 maja 2016 (poniedziałek)
27 maja 2016 (piątek)


Wystawianie Ocen

Rada klasyfikacyjna śródroczna 22 stycznia 2016 r. piątek
Rada klasyfikacyjna roczna 17 czerwca 2016 r. piątek
 1. O przewidywanej śródrocznej i rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (rozdział IV § 13 pkt. 1 Statutu) należy poinformować ucznia i jego rodziców pisemnie miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, tj.:
  • do 22.12.2015 r. (klasyfikacja śródroczna)
  • do 17.05.2016 r. (klasyfikacja roczna)

 2. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (rozdział IV § 18 pkt. 8.2 Statutu) należy poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, tj.:
  • do 17.05.2016 r. (klasyfikacja roczna) (wtorek)

 3. O przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych (rozdział IV § 13 pkt. 2 Statutu), należy poinformować ucznia/rodziców tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, tj.:
  • do 15.01.2016 r. (klasyfikacja śródroczna) piątek
  • do 10.06.2016 r. (klasyfikacja roczna) piątek

 4. O przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (rozdział IV § 18 pkt. 8.1 Statutu) należy poinformować ucznia i jego rodziców tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, tj.:
  • do 15.01.2016 r. (klasyfikacja śródroczna) piątek

 5. Odwołanie od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (rozdział IV § 14 pkt. 1 Statutu) należy składać w terminie 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, tj.:
  • do 28.06.2016 r. (klasyfikacja roczna)

 6. Odwołanie od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (rozdział IV § 19 pkt. 1 Statutu) należy składać w terminie 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, tj.:
  • do 28.06.2016 r. (klasyfikacja roczna)

 7. Pisemne wnioski o egzamin klasyfikacyjny (rozdział IV § 15 pkt. 1 Statutu) należy składać nie później niż dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, tj.:
  • do 16.06.2016 r. (klasyfikacja roczna)


Egzaminy Gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna
odbędzie się 18 kwietnia 2016 r.(poniedziałek):
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 900
 • z zakresu języka polskiego - godz. 1100

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza
odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. (wtorek):
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 900
 • z zakresu matematyki - godz. 1100

Egzamin gimnazjalny - część z języka obcego nowożytnego
odbędzie się 20 kwietnia 2016 r.(środa):
 • na poziomie podstawowym - godz. 900
 • na poziomie rozszerzonym - godz. 1100

powrót