Menu główne
Menu szkoła
e-mail
UWAGA ZMIANY!!!

Na mocy uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich (Uchwała Nr 208/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - tutaj) z dniem 01 września 2016 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich utworzą Zespół Szkół Nr 3 w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 1 w Siemianowicach Śląskich.


Informujemy, że od 01 września 2016 r. obowiązywać będą poniższe dane kontaktowe:
 • adres: ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
 • telefon: (32) 2200236
 • fax: (32) 2200235
 • adres e-mail: sekretariat@zs3.com.pl
 • www szkoły: www.zs3.com.pl


Pedagog Szkolny

mgr Justyna Witwicka


Godziny pracy
Poniedziałek 1300 - 1700
Wtorek 1200 - 1440
1440 - 1540 - zaj. kor.-kom.
Środa 800 - 900 - zaj. z pedag.
900 - 1330
Czwartek 830 - 1300
Piątek 830 - 1300
tel. 22-00-227 do 9
wew. 37


oferuje pełny zakres pomocy pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli:


 • diagnozowanie i terapię dzieci mających trudności z nauką (np. dysleksja),
 • ciekawe formy terapii zajęciowej,
 • porady indywidualne dla uczniów w zakresie:
  • eliminowania napięć psychicznych i rozwiązywanie problemów związanych z okresem adolescencji (dojrzewania),
  • przezwyciężanie trudności w kontaktach rówieśniczych,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • badania zainteresowań uczniów pod kątem wyboru dalszego kierunku kształcenia.


powrót