Menu główne
Menu szkoła
e-mail

Archiwum projektów edukacyjnych zrealizowanych
w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
w roku szkolnym 2010/2011






Szkolne zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich - tutaj




"Jak wypromować hokej na trawie
na terenie Siemianowic Śląskich i miast ościennych?"


Okres realizacji: 01.02 - 27.05.2011


Opiekun projektu: Łukasz Staniczek

Cele ogólne projektu:
 • propagowanie hokeja na trawie jako dziedziny aktywności fizycznej,
 • poznanie historii hokeja na trawie jako dyscypliny sportowej.
Problem:
 • Jakimi metodami wypromować dyscyplinę niszową, jaką jest hokej na trawie?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj




"Mniejszości narodowe w Polsce"


Okres realizacji: 01.12.2010 - 30.05.2011


Opiekun projektu: mgr Izabela Lenart-Wittek

Cele ogólne projektu:
 • rozwijanie postawy tolerancji dla odmiennych kultur i szacunku dla osób należących do innych narodowości,
 • ogólna znajomość praw osób należących do mniejszości narodowych,
 • kształtowanie przekonania o walorach społeczeństwa wielokulturowego.
Problem:
 • Jakie mniejszości narodowe zamieszkują państwo polskie?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj




"Czy do Betlejem jest daleko?" - JASEŁKA 2010


Okres realizacji: 05.10.2010 - 07.01.2011


Opiekun projektu: mgr Agnieszka Cieśla

Cel projektu:
 • umiejętność pracy w grupach, planowania, rozwiązywania zadań
 • odpowiedzialność za swoją pracę i umiejętność wywiązywania się z powierzonych zadań
 • wykorzystywanie w pracy wiedzy nabytej w szkole i prezentacja własnych talentów
 • integracja klasy poprzez wspólną pracę nad projektem
 • współpraca szkoły z rodzicami i społecznością lokalną
 • propagowanie wzorców, kultywowanie tradycji
 • samoocena po prezentacji efektów swojej pracy
 • prezentacja efektów swojej pracy przed społecznością lokalną
Problem:
 • Jak przenieść ponadczasowe wartości w świat współczesnej młodzieży?
 • Co możemy zrobić, aby włączyć gimnazjalistów w przygotowania do świąt?
 • Jak współcześnie pielęgnujemy tradycje lokalne?
 • Jak zintegrować społeczność szkolną i lokalną?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj




"Inna rzeczywistość"


Okres realizacji: 22.09 - 23.11.2010


Opiekun projektu: mgr Justyna Witwicka

Cel główny projektu:
 • Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Problem:
 • Aktywizacja młodzieży w kierunku samodzielnego poszukiwania wiadomości związanych z problemem alkoholizmu i jego skutkami.
 • Zmiana sposobu myślenia o chorobie alkoholowej, pozwalająca prowadzić z młodzieżą otwartą dyskusję na temat problemu alkoholowego.

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj




powrót