Menu główne
Menu szkoła
e-mail

Archiwum projektów edukacyjnych realizowanych
w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
w roku szkolnym 2011/2012


Szkolne zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich - tutaj
"Mniejszości etniczne, etnograficzne i narodowe we współczesnej Polsce"


Okres realizacji: Listopad 2011 - maj 2012


Opiekun projektu: mgr Beata Faszyńska-Adamczak

Cele ogólne projektu:
 • Rozwijanie postawy tolerancji dla odmiennych kultur i szacunku dla osób należących do grup mniejszościowych, etnicznych i etnograficznych oraz mniejszości narodowych,
 • wykazanie, że współczesna Polska jest państwem wielokulturowym,
 • umiejętność rozróżniania pojęć: mniejszość narodowa, etnograficzna i etniczna.
Problem:
 • Czy mniejszości etniczne, etnograficzne i narodowe stanowią bogactwo kulturowe współczesnej Rzeczypospolitej? (Wykazanie, że mniejszości etniczne, etnograficzne i narodowe stanowią bogactwo kulturowe współczesnej Rzeczypospolitej)

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
"Patologie życia społecznego - korupcja"


Okres realizacji: Listopad 2011 - kwiecień 2012


Opiekun projektu: mgr Beata Faszyńska-Adamczak

Cele ogólne projektu:
 • wyjaśnienie, czym jest korupcja oraz jakie są jej przyczyny, mechanizm działania i skutki,
 • przedstawienie funkcjonowania państwa prawa i urzędów publicznych,
 • poznanie zasad etycznych i wartości, które powinny obowiązywać w państwie demokratycznym,
 • rozwijanie postawy uczciwości.
Problem:
 • Czy korupcja jest szkodliwa dla życia społecznego, gospodarczego i politycznego? (Szkodliwość korupcja dla życia społecznego, gospodarczego, politycznego)

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
"Siemianowice Śląskie moje miasto"


Okres realizacji: Listopad 2011 - kwiecień 2012


Opiekun projektu: mgr Izabela Lenart-Wittek

Cele ogólne projektu:
 • rozbudzenie indywidualnych zainteresowań ucznia historią, kulturą i tradycją własnego regionu,
 • poznanie walorów i specyfiki regionu ,
 • uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność różnych miejsc w najbliższej okolicy (regionie),
 • budzenie szacunku dla kultury i sztuki regionu.
Problem:
 • Czy w Siemianowicach Śląskich warto mieszkać?

Karta projektu - tutaj
"Wehikuł czasu" - JASEŁKA 2011


Okres realizacji: 07.10.2011 - 04.01.2012


Opiekun projektu: mgr Adam Marek

Cel projektu:
 • umiejętność pracy w grupach, planowania, rozwiązywania zadań
 • odpowiedzialność za swoją pracę i umiejętność wywiązywania się z powierzonych zadań
 • wykorzystanie w pracy wiedzy szkolnej i prezentacja własnych talentów
 • integracja uczniów z różnych klas poprzez wspólną pracę nad projektem
 • współpraca szkoły z rodzicami i społecznością lokalną
 • propagowanie właściwych wzorców,
 • prezentacja efektów swojej pracy (Jasełka - przedstawienie, kiermasz, wystawa i aukcja swoich prac, podsumowanie akcji charytatywnej, film, zdjęcia, notatka na stronie szkoły i miasta),
 • samoocena po prezentacji efektów swojej pracy.
Problem:
 • Jak przenieść ponadczasowe wartości w świat współczesnej młodzieży?
 • Jak zintegrować społeczność szkolną i lokalną?
 • Czy nietradycyjne przedstawienia bożonarodzeniowe, mogą na równi z tradycyjnymi wprowadzać w atmosferę świąt i wskazywać prawdziwe wartości?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
powrót