Menu główne
Menu szkoła
e-mail

Archiwum projektów edukacyjnych realizowanych
w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
w roku szkolnym 2012/2013


Szkolne zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich wraz z załącznikami


Krajobraz wiejski w naszym mieście
(krajobraz wiejski Siemianowic Śląskich)


Okres realizacji: listopad 2012 - kwiecień 2013


Opiekun projektu: mgr Magdalena Bukowska-Kaczmarczyk

Cele ogólne projektu:
 • zaciekawienie światem przyrody na podstawie jedynej wiejskiej dzielnicy Siemianowic Śląskich,
 • stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów przyrodniczych,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy,
 • poznawanie przyrody,
 • obserwacje.
Problem:
 • Czy w mieście Siemianowice Śląskie można żyć jak na wsi?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Szkolne zawody z piłki siatkowej
-kształtowanie wytrwałości w dążeniu do celu


Okres realizacji: 01 listopad 2012 - 31 marzec 2013


Opiekun projektu: mgr Sabina Hentisz

Cele ogólne projektu:
 • upowszechnianie piłki siatkowej w szkole,
 • przygotowanie młodzieży do organizacji imprez sportowych,
 • nabycie umiejętności poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • kształcenie umiejętności stosowania teorii w praktyce,
 • podejmowanie grupowych pomysłów i umiejętność współpracy w zespole,
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
 • nauka samodzielności i podejmowania aktywności,
 • rozwój samoorganizacji i kreatywności,
 • przygotowanie do publicznych wystąpień,
 • rozwijanie świadomego udziału w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnych oraz we współzawodnictwie sportowym,
 • poznanie systemu rozgrywek i ich odpowiedni dobór,
 • opracowanie programu zawodów oraz poznanie zasad sędziowania i protokołowania,
 • poznanie sylwetki Agaty Mróz-kształtowanie ambicji i wytrwałości w dążeniu do celu.
Problem:
 • W jaki sposób w dobie gier komputerowych zainteresować młodzież sportową grą na boisku szkolnym?
 • Jak dążyć do celu mimo przeciwności losu?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
English around us - Angielski wokół nas.


Okres realizacji: Listopad 2012 - maj 2013


Opiekun projektu: mgr Urszula Kilijańska

Cele ogólne projektu:
 • poznanie funkcjonowania języka obcego w rzeczywistych sytuacjach komunikacyjnych (materiały autentyczne); skonfrontowanie ucznia z różnymi aspektami użycia języka,
 • wykreowanie świadomego konsumenta - odbiorcy komunikatów płynących z otaczającej nas rzeczywistości; przygotowanie do pełniejszego funkcjonowania młodzieży we współczesnym świecie,
 • wykorzystanie oraz rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów, zastosowanie wiedzy i umiejętności językowych w praktyce,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za efekty pracy.
Problem:
 • W jakich dziedzinach życia codziennego stykamy się z językiem angielskim?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Traditionelle deutsche und schlesische Gerichte
(Tradycyjne niemieckie i śląskie potrawy)


Okres realizacji: styczeń 2013 - maj 2013


Opiekun projektu: lic. Marta Pelka

Cel projektu:
 • zaciekawienie uczniów tematem zdrowego, jedzenia oraz picia,
 • poszerzenie słownictwa z języka niemieckiego na temat jedzenia i picia, praktyczne wykorzystanie wiedzy,
 • rozwijanie wiedzy oraz postawy szacunku dla śląskiej i niemieckiej tradycji.
Problem:
 • Czy kuchnię śląską i niemiecką można uznać za zdrową? (Pokazanie zdrowych i niezdrowych potraw w śląskiej i niemieckiej tradycji.)

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Brytyjskie i amerykańskie święta
(British & American festivals)


Okres realizacji: grudzień 2012 - czerwiec 2013


Opiekun projektu: lic. Anna Szubińska

Cel projektu:
 • poznanie świąt Wielkiej Brytanii,
 • poznanie świat Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
 • poznawanie kultury i tradycji brytyjskich i amerykańskich,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji,
 • rozwijanie umiejętność pracy w grupach, planowania, rozwiązywania zadań,
 • rozwijanie odpowiedzialności za swoją pracę i umiejętność wywiązywania się z powierzonych zadań,
 • integracja uczniów z różnych klas poprzez wspólną pracę nad projektem,
 • prezentacja efektów swojej pracy (prace projektowe, plakaty),
 • samoocena efektów swojej pracy.
Problem:
 • Jakie święta obchodzą Brytyjczycy i Amerykanie?
 • Jakie są tradycje związane z brytyjskimi i amerykańskimi świętami?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
powrót