Menu główne
Menu szkoła
e-mail

Archiwum projektów edukacyjnych realizowanych
w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
w roku szkolnym 2013/2014


Szkolne zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich wraz z załącznikami


USA - pocztówki z podróży.
Jakie miejsca w Stanach Zjednoczonych
powinien odwiedzić pasjonat historii?


Okres realizacji: październik 2013 - maj 2014


Opiekun projektu: lic. Anna Szubińska


Cele projektu:
 • poznanie historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
 • poznanie geografii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej dotyczącej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji,
 • rozwijanie umiejętność pracy w grupach, planowania, rozwiązywania zadań,
 • rozwijanie odpowiedzialności za swoją pracę i umiejętność wywiązywania się z powierzonych zadań,
 • integracja uczniów z różnych klas poprzez wspólną pracę nad projektem,
 • wykorzystanie i rozwijanie umiejętności pracy z komputerem i Internetem,
 • prezentacja efektów swojej pracy (prace projektowe, plakaty, makiety, prezentacje multimedialne, strona www),
 • samoocena efektów swojej pracy.

Problem:
 • Jakie miejsca w USA powinien odwiedzić ktoś, kto interesuje się historią tego kraju?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Województwo śląskie - nie do opowiedzenia, do zobaczenia!


Okres realizacji: pażdziernik 2013 - maj 2014


Opiekun projektu: mgr Beata Faszyńska-Adamczak


Cele ogólne projektu:
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz poczucia dumy z bycia mieszkańcem województwa śląskiego,
 • rozbudzanie zainteresowania przeszłością i teraźniejszością województwa śląskiego,
 • kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób kulturalny, bezpieczny i zdrowy.

Problem:
 • Województwo śląskie - czym zachwyca i przyciąga czyli czy jest przyjaznym miejscem dla swoich mieszkańców, osób przejezdnych i turystów?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Sole wokół nas


Okres realizacji: 04 Listopad 2013 - 28 marzec 2014


Opiekun projektu: mgr Mariola Jabłońska


Cele projektu:
 • wskazanie i uzasadnienie obecności soli w życiu codziennym,
 • poznanie nazw zwyczajowych i systematycznych wzorów chemicznych i właściwości soli, które występują w rolnictwie, budownictwie, medycynie, kuchni, łazience i szkodliwych dla człowieka,
 • kształcenie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i przetwarzania informacji,
 • praca w grupie,
 • nabywanie umiejętności zaprezentowania efektów własnej pracy publicznie.

Problem:
 • Czy wszystkie sole są słone i białe?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Żyj zdrowo -czy wiesz co jesz ?


Okres realizacji: wrzesień 2013 - maj 2014


Opiekun projektu: mgr Magdalena Bukowska-Kaczmarczyk


Cel projektu:
 • kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia wśród młodzieży,
 • kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
 • poznanie skutków nieodpowiedniego żywienia,
 • poznanie zasad i technik przygotowywania zdrowych posiłków i jadłospisów,
 • poznanie zasad opracowania i przeprowadzania ankiet, ich analizy oraz wyciągania wniosków,
 • poznanie zasad obliczania wyników ankietowych oraz opracowanie ich w wykresach kołowych, słupkowych,
 • rozpowszechnianie zasad zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym,
 • rozwijanie aktywności fizycznej młodzieży
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych
 • poznanie zasad pisania sprawozdań i przygotowywania prezentacji,
 • poznanie zasad przygotowania i projektowania plakatów edukacyjno-informacyjnych,
 • nauka współpracy w grupie i zespole,
 • rozwijanie inwencji twórczej, samodzielności i kreatywności uczniów w opracowaniu i realizacji zadań projektu,
 • możliwość prezentowania własnych umiejętności: plastycznych, informatycznych, literackich i organizacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa,
 • integracja szkolnej grupy rówieśniczej,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • uczenie odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

Problem:
 • Czy uczniom naszego gimnazjum grozi otyłość?
 • Czy lepiej spędzać wolny czas aktywnie?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Portret współczesnego nastolatka


Okres realizacji: listopad 2013 - maj 2014


Opiekun projektu: mgr Magdalena Lyska


Cel ogólne projektu:
 • wykreowanie portretu współczesnego nastolatka (wygląd, cechy charakteru, zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego),
 • prezentacja praw i obowiązków współczesnego nastolatka w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych,
 • zastosowanie wiedzy i umiejętności językowych w praktyce,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za efekty pracy.

Problem:
 • Czy współczesny nastolatek to uczeń Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Bądź odpowiedzialny - zostań ratownikiem przedmedycznym


Okres realizacji: luty 2014 - maj 2014


Opiekun projektu: mgr Danuta Witkowska


Cel ogólne projektu:
 • przygotowanie do działań ratowniczych w przypadku wystapienia zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycie uniejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • wdrażanie do świadomego uczestniczenia w życiu regionu i kraju na wypadek wystąpienia różnych zagrożeń,
 • kształtowanie i rozwijanie wzorcowych postaw ludzkich takich jak solidarność ludzka, obowiązek niesienia pomocy potrzebującym, ochrona zdrowia własnego i innych.

Problem:
 • W jaki sposób możemy skutecznie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej drugiemu człowiekowi?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Jak oszukać wzrok?- złudzenia optyczne.


Okres realizacji: styczeń 2014 - kwiecień 2014


Opiekun projektu: mgr Grażyna Audziewicz


Cel projektu:
 • zapoznanie się ze złudzeniami optycznymi,
 • zastosowanie złudzeń w różnych dziedzinach życia,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i zastosowania informacji uzyskanych z różnych źródeł,
 • rozwijanie umiejętności integracji międzyprzedmiotowej,
 • posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej uczniów,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń oraz właściwego opisu wykonywanych czynności,
 • rozwijanie stosowania fachowej terminologii i umiejętności myślenia naukowego.

Problem:
 • Czy obraz powstający w naszych oczach jest odzwierciedleniem rzeczywistości?
 • Czy to, co obserwujemy, jest zawsze obiektywną prawdą?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
powrót