Menu główne
Menu szkoła
e-mail

Archiwum projektów edukacyjnych realizowanych
w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
w roku szkolnym 2014/2015


Szkolne zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich wraz z załącznikami


Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnego Rzymu.


Okres realizacji: październik 2014 - marzec 2015


Opiekun projektu: Beata Faszyńska-Adamczak


Cele projektu:
 • charakterystyka najważniejszych osiągnięć kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: nauce, architekturze, sztuce, literaturze, religii;
 • znalezienie przykładów osiągnięć cywilizacyjnych antyku, które mają wpływ na cywilizację współczesną.

Problem:
 • Czy współczesny świat korzysta z osiągnięć starożytnych Rzymian? (Czy cywilizacja rzymska jest kolebką cywilizacji europejskiej?)

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
II wojna światowa - człowiek i technika.


Okres realizacji: październik 2014 - maj 2015


Opiekun projektu: mgr Beata Faszyńska-Adamczak


Cele ogólne projektu:
 • rozbudzanie zainteresowania tematyką II wojny światowej,
 • zapoznanie z rozwojem technologicznym okresu II wojny światowej i jego wpływem na przebieg wojny,
 • kształtowanie umiejętności oceny ludzkich zachowań i postaw w obliczu ekstremalnych warunków.

Problem:
 • Jak ludzie wykorzystali technikę i rozwój cywilizacyjny podczas II wojny światowej?
 • Jak radziła sobie z codziennym życiem ludność cywilna podczas okupacji niemieckiej?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Jak zorganizować wycieczkę do Berlina?


Okres realizacji: listopad 2014 - czerwiec 2015


Opiekun projektu: mgr Magdalena Lyska


Cele ogólne projektu:
 • poszerzenie wiedzy kulturoznawczej,
 • zastosowanie wiedzy i umiejętności językowych w praktyce,
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za efekty pracy.

Problem:
 • Jak zorganizować wycieczkę do Berlina, by ta stała się niezapomnianym przeżyciem dla jej uczestników?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Palcem po mapie - od Plymouth do Las Vegas czyli co zobaczyć w USA?


Okres realizacji: listopad 2014 - czerwiec 2015


Opiekun projektu: lic. Anna Szubińska


Cele ogólne projektu:
 • poznanie geografii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
 • poznanie najciekawszych miejsc w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej dotyczącej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
 • rozwijanie wyobraźni i przekładanie pomysłów na formę plastyczną,
 • rozwijanie kompetencji językowych związanych z podróżowaniem, opisami miejsc,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji,
 • rozwijanie umiejętność pracy w grupach, planowania, rozwiązywania zadań,
 • rozwijanie odpowiedzialności za swoją pracę i umiejętność wywiązywania się z powierzonych zadań,
 • integracja uczniów z różnych klas poprzez wspólną pracę nad projektem,
 • wykorzystanie i rozwijanie umiejętności pracy z komputerem i Internetem,
 • prezentacja efektów swojej pracy (prace projektowe, plakaty, makiety, prezentacje multimedialne, strona www),
 • samoocena efektów swojej pracy.

Problem:
 • Co warto zobaczyć jadąc do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej?
 • Jakie miejsca do zwiedzenia i odwiedzenia wybrać?

Karta projektu - tutaj
Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma wysiłek fizyczny?


Okres realizacji: styczeń 2015 - maj 2015


Opiekun projektu: mgr Dariusz Szeląg


Cele ogólne projektu:
 • poznanie funkcjonowania organizmu człowieka podczas wysiłku fizycznego,
 • zapoznanie się szczegółowo z budową anatomiczną człowieka,
 • zapoznanie z testami sprawności fizycznej (ISF - Zuchory, MTSF, Próba Harwardzka, Eurofit, Test Chromińskiego).

Problem:
 • Czy warto być aktywnym, by być sprawniejszym i czy na pewno zdrowszym?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Beskid Śląski na każdą pogodę.


Okres realizacji: październik 2014 - czerwiec 2015


Opiekun projektu: mgr Anna Bućkowska


Cele ogólne projektu:
 • rozbudzenie indywidualnych zainteresowań ucznia krajobrazami Beskidu Śląskiego,
 • uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność różnych miejsc w Beskidzie Śląskim,
 • poznanie i stosowanie zasad bezpiecznego zachowania się w górach,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą, kompasem oraz GPS-em,
 • kształtowanie umiejętności planowania wycieczek górskich z uwzględnieniem czasu przejścia, trudności szlaku oraz predyspozycji uczestników wycieczki,
 • kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i bezpieczny.

Problem:
 • Czy Beskid Śląski jest miejscem zachęcającym do aktywnego wypoczynku o każdej porze roku?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Dlaczego woda w oceanie jest słona?


Okres realizacji: listopad 2014 - maj 2015


Opiekun projektu: mgr Anna Bućkowska


Cele ogólne projektu:
 • rozbudzenie indywidualnych zainteresowań ucznia hydrologią oraz hydrografią,
 • stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów hydrologicznych,
 • poznanie zjawisk zachodzących w wodach oceanicznych,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy,
 • kształtowanie współpracy w zespole.

Problem:
 • Z czego wynika i jak się kształtuje zasolenie wód mórz i oceanów?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
Ryby polskich zbiorników wodnych.


Okres realizacji: luty 2015 - czerwiec 2015


Opiekun projektu: mgr Magdalena Bukowska-Kaczmarczyk


Cele ogólne projektu:
 • poznanie budowy i funkcji życiowych ryb,
 • poznanie gatunków ryb występujących w wodach słonych i słodkich w Polsce,
 • poznanie gatunków chronionych w Polsce,
 • gdzie na ryby w Siemianowicach i nie tylko,
 • sposoby wędkowania,
 • ryby- źródło zdrowia,
 • poznanie zasad pisania sprawozdań i przygotowywania prezentacji,
 • możliwość prezentowania własnych umiejętności: plastycznych, informatycznych, literackich i organizacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa,
 • integracja szkolnej grupy rówieśniczej,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • uczenie odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

Problem:
 • Czy wędkarstwo to dobry sposób na spędzanie wolnego czasu?

Karta projektu - tutaj
powrót