Menu główne
Menu szkoła
e-mail

Projekty edukacyjne realizowane
w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
w roku szkolnym 2015/2016


Szkolne zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich wraz z załącznikami


Człowiek i technika - Amerykanie w czasie II wojny światowej.


Okres realizacji: listopad 2015 - kwiecień 2016


Opiekun projektu: Beata Faszyńska-Adamczak


Cele główne:
 • rozbudzanie zainteresowania tematyką II wojny światowej,
 • zapoznanie z postawami i wybranymi elementami życia Amerykanek w czasie II wojny światowej,
 • zapoznanie z rozwojem technologicznym okresu II wojny światowej i jego wpływem na przebieg wojny,
 • kształtowanie umiejętności oceny ludzkich zachowań i postaw w obliczu działań wojennych,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Problem:
 • Jaki był wpływ Amerykanów na losy II wojny światowej?
 • Jaki był wpływ II wojny na światowej na życie Amerykanów?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj

Substancje chemiczne w naszym życiu, czyli chemia w kuchni i nie tylko.


Okres realizacji: styczeń 2016 - maj 2016


Opiekun projektu: Anna Mrozińska


Cele projektu:
 • uświadomienie uczniom wszechobecności substancji chemicznych wokół nas (udział w żywieniu, leczeniu, zachowaniu czystości itd.)
 • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi
 • nauka zachowań szczególnej ostrożności w kontakcie z substancjami nieznanymi oraz korzystania z kart charakterystyki związków chemicznych

Cele szczegółowe - uczeń:
 • potrafi zdobywać i selekcjonować potrzebne informacje
 • odpowiednio wykorzystuje różne źródła wiedzy
 • podaje przykłady substancji niebezpiecznych w naszym otoczeniu
 • zna zasady postępowania z substancjami niebezpiecznymi w domu i szkole
 • umie samodzielnie wykonać prezentację multimedialną
 • przygotowuje charakterystyki substancji używanych w szkole
 • przygotowuje sprawozdanie ze swojej pracy i przedstawia je na forum

PLANOWANY PRZEBIEG PROJEKTU:
 1. Przedstawienie tematu projektu
 2. Ukazanie atrakcyjności wybranego tematu
 3. Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematem
 4. Ustalenie zagadnień do realizacji
 5. Dobór grup, wybór liderów, przydział zadań
 6. Podpisanie kontraktu
 7. Przygotowanie "Wieczoru ciekawej chemii"

Zagadnienia do realizacji:
 • substancje w naszym życiu i substancje niebezpieczne
 • zasady postępowania z substancjami niebezpiecznymi
 • wykaz substancji niebezpiecznych, zasady postępownia z nimi
 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i jej elementy
 • oznakowanie substancji - piktogramy
 • przedstawienie charakterystyk substancji używanych w szkole

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj

Projekt edukacyjny "Atrakcje przyrodnicze Lasku Bytkowskiego"


Okres realizacji: listopad 2015 - maj 2016


Opiekun projektu: Anna Mrozińska


Cele projektu:
 • Rozbudzenie zainteresowań florą i fauną najbliższej okolicy.
 • Uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność różnych miejsc.
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku.
 • Umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt występujących na badanym terenie.
 • Rozbudzenie indywidualnych zainteresowań ucznia historią Lasku Bytkowskiego.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań.

Problem:
 • Czy spacer przez Lasek Bytkowski może być ciekawy?

Planowane działania:
 1. Wyjścia w teren, obserwacja roślinności, zebranie liści celem oznaczenia gatunków.
 2. Oznaczanie gatunków roślin z użyciem klucza
 3. Wykonanie zielnika
 4. Wyszukiwanie w Lasku drzew spełniających warunki drzew pomnikowych
 5. Oznaczanie wieku drzew rosnących w Lasku Bytkowskim
 6. Poznanie historii Lasku
 7. Podsumowanie działań- wykonanie prezentacji multimedialnej
 8. Prezentacja projektu

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj

Czarnobyl - wczoraj i dziś


Okres realizacji: listopad 2015 - maj 2016


Opiekun projektu: Anna Bućkowska


Cele projektu:
 • poszukiwanie oraz wykorzystywanie różnych źródeł w celu zdobywania informacji na temat katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu
 • zastosowanie wiedzy oraz zdolności manualnych w praktyce
 • wykonanie makiety przedstawiającej elektrownię jądrowa w Czarnobylu oraz jej okolicę
 • wypracowanie stanowiska nt. energii atomowej oraz wyrażanie swoich opinii - plusy i minusy tego sposobu wytwarzania energii
 • kształtowanie postawy otwartości na świat i jego problemy
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

Problem:
 • Jakie były przyczyny, przebieg i skutki katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj

"Taniec - rozrywka i rekreacja"


Okres realizacji: marzec 2016 - czerwiec 2016


Opiekun projektu: Danuta Witkowska


Cele główne:
 • Udana prezentacja zespołowego układu tanecznego na forum publicznym
 • Wdrażanie do świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym szkoły i regionu

Problem:
 • W jaki sposób osiągnąć perfekcję w pokazie tanecznym?

Karta projektu - tutaj

Sprawozdanie z realizacji projektu - tutaj
powrót