Menu główne
Menu szkoła
e-mail
UWAGA ZMIANY!!!

Na mocy uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich (Uchwała Nr 208/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - tutaj) z dniem 01 września 2016 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich utworzą Zespół Szkół Nr 3 w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 1 w Siemianowicach Śląskich.


Informujemy, że od 01 września 2016 r. obowiązywać będą poniższe dane kontaktowe:
  • adres: ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
  • telefon: (32) 2200236
  • fax: (32) 2200235
  • adres e-mail: sekretariat@zs3.com.pl
  • www szkoły: www.zs3.com.pl


Socrates Comenius


Socrates jest programem edukacyjnym Wspólnoty Europejskiej promującym i wspierającym międzynarodową współpracę w edukacji.Comenius to jeden z komponentów programu Socrates.Ogólnym celem Comeniusa jest:
  1. podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowych projektów partnerskiej współpracy szkół,
  2. działania na rzecz podniesienia jakości kształcenia, podniesienia kwalifikacji kadry bezpośrednio zaangażowanej w edukację szkolną,
  3. promocja edukacji interkulturowej."Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności."
W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła brała udział w Szkolnym Projekcie Językowym - Comenius Akcja 1, którego celem było zwiększenie motywacji młodych ludzi, ich zdolności i pewności siebie w porozumiewaniu się w językach obcych oraz stworzenie możliwości do uczenia się języków poprzez wspólną pracę nad wybranym zagadnieniem z młodymi ludźmi z innego kraju. Efektem takiego przedsięwzięcia są materialne produkty, np. albumy, przewodniki, kalendarze, przedstawienia artystyczne, filmy itd.


Tytuł naszego projektu brzmi:Projekt językowy trwał 1 rok.
Integralną częścią tego projektu jest dwustronna wymiana uczniów stwarzająca okazję do bezpośredniego komunikowania się, poznania kultury i obyczajów innego kraju.Naszym partnerem w projekcie była szkoła w San Giuseppe Jato na Sycylii (Włochy).Szkolnym koordynatorem projektu była nauczycielka języka angielskiego, pani mgr Urszula Kilijańska.powrót