Socrates ComeniusDZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ
W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH
W LATACH 2003-2006

  1. W roku szkolnym 2003/2004 szkoła podjęła starania o udział w programie Socrates-Comenius, Akcja1.1. (Szkolny Projekt Comeniusa). Szkolny koordynator programów Socrates-Comenius, mgr Urszula Kilijańska, nawiązała kontakt ze szkołami w Turcji (koordynator projektu), Słowacji oraz Litwy. Z przyczyn niezależnych od naszej placówki, nie doszło do realizacji wspomnianego projektu.
  2. Pod koniec roku szkolnego 2003/2004 szkolny koordynator projektów nawiązała kontakt ze szkołą na Sycylii w celu realizacji programu Socrates-Comenius, Akcja 1.2. (Językowy Projekt Comeniusa).
  3. W roku szkolnym 2004/2005, nasza szkoła kontynuowała działania zmierzające do przygotowania przyszłego projektu językowego we współpracy ze szkołą na Sycylii:
  4. We wrześniu 2005 otrzymaliśmy informację z Agencji Narodowej w Warszawie o zaakceptowaniu naszego wniosku. Niestety, z powodu spóźnionej aplikacji strony włoskiej, nasz projekt nie był rozpatrywany podczas selekcji międzynarodowej, a w konsekwencji nie otrzymał grantu, niezbędnego do jego realizacji.
    Dyrekcja szkoły wraz z "Grupą Comeniusa" postanowiła jednak zgłosić projekt do ponownej selekcji w styczniu 2006.
  5. W roku szkolnym 2005/2006 kontynuowana była wymiana korespondencji między uczniami ze szkoły na Sycylii, a uczniami naszego gimnazjum, do której włączyli się uczniowie naszych klas I, szczególnie młodzież z klasy o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego.
  6. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, po półrocznych konsultacjach obie szkoły wysłały w styczniu 2006 formularze aplikacyjne do narodowych agencji programu Socrates Comenius z siedzibami w Warszawie (Polska) i Florencji (Włochy).
  7. 24.05.2006 otrzymaliśmy informację o akceptacji projektu językowego naszego partnera z Sycylii przez agencję we Włoszech. Pozostało nam tylko czekać na decyzję strony polskiej. Jeśli byłaby pozytywna, moglibyśmy rozpocząć wspólne przygotowania do realizacji projektu (który rozpocznie się w nowym roku szkolnym).
  8. W sierpniu 2006 Polska Agencja Narodowa programu Socrates - Comenius Akcja 1 powiadomiła nas o zgodzie na realizację naszego projektu w roku szkolnym 2006/2007!!!