Socrates Comenius

Socrates ComeniusPrzygotowania do pierwszej wymiany
W ramach przygotowań do pierwszej wymiany:
Dyrekcja naszej szkoły zorganizowała również kilka spotkań z rodzicami uczniów wyjeżdżających do Włoch, podczas których zapoznali się oni ze szczegółowym programem wymiany przedstawionym przez koordynatora projektu, Panią Urszulę Kilijańską.