Socrates ComeniusLa Viletta
Oprócz zajęć w szkole i zwiedzania Sycylii mieli¶my również czas wolny. Czas ten bardzo chętnie wykorzystywali¶my na wspólne wypady do pizzerii oraz na La Villettę.
La Villetta to mały plac w centrum miasteczka i miejsce spotkań młodzieży z San Giuseppe Jato.
Młodzi ludzie spotykaj± się tam w godzinach popołudniowych, by porozmawiać, a spotkania te trwaj± do godzin wieczornych. Na La Villetta poznali¶my wiele sympatycznych koleżanek i kolegów, którzy nie brali udziału w programie Socrates Comenius. Wszyscy szybko zaprzyjaĽnili¶my się, razem ¶piewali¶my włoskie piosenki; ¶miechom i żartom nie było końca.
Na koniec naszego pobytu zrobili¶my wspólne zdjęcia i wymienili¶my się numerami telefonów. Z niektórymi osobami mamy kontakt do dzi¶. Bardzo żałujemy, że wielu z naszych włoskich przyjaciół nie będziemy mogli go¶cić w Siemianowicach.