Socrates ComeniusWarsztaty ekologiczne
Dnia 16.05.07 r. odbyły się dla grupy polsko - włoskiej warsztaty ekologiczne "Bądź przyjacielem Ziemi".
Organizatorami warsztatów były :
Uczniowie pracowali w czteroosobowych, międzynarodowych grupach.
Warsztaty składały się z trzech części.
W pierwszej części uczniowie wypełniali ankietę sprawdzającą zakres wiedzy dotyczącej problematyki ekologicznej.
Część druga sprawdzała znajomość segregacji odpadów. Uczniowie dopasowywali różne rodzaje odpadów do odpowiednich pojemników. W tym konkursie najlepszą znajomością segregacji odpadów wykazały się: Giusy, Monika Niemiec, Emanuela i Ania.
Ostatnia część zajęć polegała na stworzeniu w grupach mieszanych plakatu obrazującego hasło "Bądź przyjacielem Ziemi". Uczniowie wykazali się dużą znajomością problematyki ekologicznej oraz poczuciem odpowiedzialności za naszą planetę.
Wszystkie plakaty zostały wyeksponowane na terenie szkoły. Uczestnicy bawili się świetnie.
Na zakończenie organizatorki wręczyły dyplomy, które obu grupom : włoskiej i polskiej będą przypominały niezapomniane chwilę spędzone na wspólnej pracy.