Socrates ComeniusKonkurs "U nas w Europie"
12 maja odbył się organizowany już po raz szósty na terenie naszej szkoły Konkurs Wiedzy "U nas w Europie". Tak jak co roku, konkurs przygotowali członkowie i opiekunki Szkolnego Klubu Europejskiego, panie: mgr Barbara Kompała i mgr Teresa Guzera. W jego tegorocznej, międzynarodowej edycji rywalizowało ze sobą 6 drużyn, w skład których wchodzili reprezentanci młodzieży z Sycylii oraz uczniowie naszej szkoły. Międzynarodowe teamy (2 Włochów + 2 Polaków) zmagały się z zadaniami dotyczącymi znajomości krajów europejskich, w tym szczególnie Włoch - rozwiązywały krzyżówki, rysowały flagi, uzupełniały luki w tabelach, prezentowały swoją znajomość kultury, geografii i gospodarki włoskiej. Dodatkową kompetencją konieczną do uczestnictwa w konkursie była umiejętność porozumiewania się członków drużyn w obcych językach - włoskim lub angielskim.
Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni zestawami upominkowymi upamiętniającymi ich udział w imprezie. Po zakończeniu oficjalnej części konkursu jego uczestnicy dokonali pamiątkowego wpisu do kroniki SKE oraz wykonali pamiątkowe zdjęcia, a przedstawiciel Szkolnego Klubu Europejskiego wręczył pani Ivanie, członkowi międzynarodowego jury, w podziękowaniu za współpracę i na pamiątkę spotkania album z najpiękniejszymi krajobrazami Polski.