Socrates ComeniusPodsumowanie projektu
W czwartek, 21.06.w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z uczniami i nauczycielami, podsumowujące pracę naszej szkoły w projekcie językowym "Włoscy i polscy nastolatkowie w zjednoczonej Europie" w ramach programu Socrates Comenius, przygotowane przez panią Urszulę Kilijańską oraz panią Magdalenę Kołodziej.
Pani Kilijańska przypomniała i omówiła działania zrealizowane podczas rocznej pracy, podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu oraz przedstawiła jego produkty końcowe.
Zebrani w auli uczniowie i nauczyciele obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawiającą wyniki przeprowadzonej w szkole polskiej i włoskiej ankiety pt "Pasje i problemy współczesnych nastolatków", a także przewodnik (w postaci prezentacji multimedialnej i jako książka) przygotowany przez uczestników wymiany podczas ich pobytu na Sycylii i w Polsce. Efektami końcowymi są również: kronika oraz dwa filmy z pobytu grupy Socratesa we Włoszech i w Polsce.
Panie przypomniały również adresy stron internetowych (www.pol_ital.republika.pl, www.g3siemianowice.internetdsl.pl/socrates.html), które powstały w trakcie realizacji projektu, zawierających wiele ciekawych zdjęć i informacji związanych z projektem.W ramach podsumowania projektu odbyło się również specjalne spotkanie dyrektora szkoły, pana mgr Dariusza Szeląga i koordynatora programu, pani mgr Urszuli Kilijańskiej z rodzicami uczniów z grupy Socratesa.
Pan dyrektor podziękował wszystkim rodzicom za ich wkład w całoroczną pracę w projekcie.
Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi uwagami związanymi z realizacją projektu w całym roku szkolnym, a także wrażeniami z pobytu dzieci włoskich podczas drugiej wymiany. Rodzice podkreślali przemyślaną organizację działań w projekcie oraz ogromne zaangażowanie koordynatora, dyrekcji i całej społeczności szkolnej.