Socrates ComeniusPromocja projektu w szkole
Na pierwszych zebraniach z rodzicami, wszystkich obecnych zapoznano z ideą projektu Socrates Comenius. Rodzice i opiekunowie zostali poinformowani o temacie tego projektu, jego celach i planowanym przebiegu. Określono również kryteria dla tych, którzy okazali zainteresowanie projektem i chcieli, aby ich dzieci wzięły w nim udział.
Również uczniowie zostali zapoznani z całym przedsięwzięciem. Nauczyciele języka angielskiego na zajęciach opowiadali o celach projektu i zachęcali do wzięcia w nim udziału. Wychowawcy na godzinach wychowawczych także przybliżali jego problematykę i główne założenia.
TO JEST LIST JAKI WYCHOWAWCY CZYTALI NA ZEBRANIACH:
Drodzy Rodzice, W tym roku nasza szkoła przystąpiła do projektu językowego Socrates Comenius. Nosi on tytuł: "Włoscy i polscy nastolatkowie w zjednoczonej Europie". Cele tego projektu to: przekonanie uczniów o potrzebie uczenia się języków obcych, rozwijanie ich umiejętności językowych, zdobywanie i poszerzanie wiedzy o środowisku lokalnym, edukacja interkulturowa, nawiązanie stałych kontaktów korespondencyjnych, wszechstronny rozwój talentów oraz wykorzystanie technologii informatycznych. Projekt ten jest finansowany przez Unię Europejską. W tym roku uczniowie będą mieli okazję wykazać się umiejętnościami i talentami właśnie w ramach prac nad tym projektem.
Nasza szkoła nawiązała kontakt ze szkołą z San Giuseppe Jato na Sycylii (Włochy) i to właśnie ona jest naszą tzw. szkołą partnerską.
Aby rozpocząć pracę, wyznaczymy zespoły zadaniowe i osoby za nie odpowiedzialne, zorganizujemy Dzień Języków Obcych, rozpoczniemy naukę języka włoskiego oraz założymy polsko-włoską stronę internetową. Wszystkie te działania przygotują nas do 2-tygodniowej wizyty we Włoszech na przełomie listopada i grudnia. Grupa 20 uczniów i 3 opiekunów będzie poznawać młodzież włoską, ich środowisko i region, kulturę i tradycje. Po powrocie do Polski nadal będziemy pracować - tworzyć przewodnik po Śląsku, słowniczek 3-języczny, gazetki, plakaty i inne materiały kulturowe, zorganizujemy Tydzień Comeniusa, itp. Na wiosnę, to my będziemy gościć grupę włoską w Polsce - tym razem oni będą bezpośrednio poznawać nas, nasze tradycje, kulturę i najbliższe otoczenie.
Państwa dziecko może również wziąć udział w pracach nad tym projektem.
KRYTERIA NABORU DO UCZNIOWSKIEJ GRUPY COMENIUSA
 1. Uczeń chętny do pracy nad projektem Socrates Comenius będzie pracował zespołowo z innymi uczniami pod nadzorem nauczyciela.
 2. Uczeń powinien określić swoje zainteresowania i wybrać grupę, w której będzie pracował (zespoły zadaniowe).
 3. Uczeń będzie musiał poświęcić na tę pracę czas wolny.
 4. Rodzic musi wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w ww. projekcie.
 5. Osoby najprężniej działające w pracach grupy będą mogły wyjechać do Włoch w ramach wymiany.
Uczniowie, których celem jest wymiana językowa i wyjazd do Włoch powinni:
 1. Prężnie i efektywnie działać w pracach swojego zespołu.
 2. Otrzymać zgodę rodziców na wyjazd.
 3. Otrzymać pozytywną opinię i zgodę wychowawcy.
 4. Przyjąć do swojego domu ucznia z grupy włoskiej.
 5. Znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.
 6. Sytuacja materialna nie wpłynie na wybór uczniów, którzy pojadą do Włoch.