Socrates ComeniusPrzyjaciele i sponsorzy naszego projektu
Wiele osób i instytucji przyczyniło się w większym lub mniejszym stopniu do pozytywnych rezultatów projektu. Każdego, którego imię powinno figurować poniżej, a nie figuruje, prosimy o wybaczenie.
Szczególne podziękowania dla:
Serdeczne podziękowania dla wszystkich polskich i włoskich nauczycieli zaangażowanych w projekt.
Ostatni, ale równie ważni - ogromne podziękowania dla wszystkich rodzin, które gościły u siebie uczestników projektu!