Socrates ComeniusZakończenie kursu języka włoskiego
W ramach realizacji projektu, co tydzień w naszej szkole odbywał się kurs języka włoskiego, zorganizowany przez koordynatora projektu, panią mgr Urszulę Kilijańską. W przedostatnim dniu roku szkolnego, 21.06. osoby chętne (oprócz uczniów, również nauczyciele) wzięły udział w egzaminie kończącym kurs. Egzamin, tak jak i cały kurs, przeprowadziła pani Magdalena Ryborz, lektor języka włoskiego ze szkoły językowej "Camelot" w Katowicach.
Następnego dnia pani Magda wręczyła uczestnikom egzaminu świadectwa ukończenia kursu i dyplomy, a najlepsi na egzaminie dostali nagrody.
Kontakt z językiem włoskim podczas kursu i bezpośrednich rozmów z naszymi partnerami sprawił, że wielu uczniów zamierza kontynuować naukę tego języka w przyszłości (niektórzy uczniowie klas III, uczestnicy projektu, wybrali szkoły średnie z językiem włoskim jako drugim językiem obcym).