Socrates ComeniusKonferencja w Lizbonie
W dniach 10.05-13.05.br mgr Dariusz Szeląg, dyrektor naszego gimnazjum oraz mgr Urszula Kilijańska, nauczyciel języka angielskiego i szkolny koordynator europejskich programów edukacyjnych wzięli udział w międzynarodowej konferencji w Lizbonie, w Portugalii.
W konferencji, której głównym tematem było monitorowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych ('Monitoring Educational Projects' Conference) uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, reprezentanci Agencji Narodowych Programu Socrates z całej Europy, a także delegacje szkół realizujących najlepsze projekty w ramach programu Socrates.
Nasza szkoła została zaproszona do udziału w konferencji przez pana Tadeusza Wojciechowskiego, dyrektora Polskiej Agencji Narodowej Programu Socrates w Warszawie, który odwiedził naszą placówkę w lutym br. Zarówno sam projekt, jak i kolejne etapy jego realizacji zostały bardzo wysoko ocenione. Zważywszy na fakt, że byliśmy jedną z dwóch placówek reprezentujących Polskę, a jedyną z terenu Śląska, udział w konferencji był dla naszej szkoły ogromnym wyróżnieniem, oraz wyrazem uznania dla naszej pracy w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.
Udział delegacji naszej szkoły w konferencji w Lizbonie pozwolił na wymianę doświadczeń dotyczących ewaluacji i monitoringu projektów, a także zaowocował nawiązaniem nowych, interesujących kontaktów, które mamy nadzieję wykorzystać przy realizacji międzynarodowych projektów w kolejnych latach.