Socrates ComeniusGimnazjum Nr 3 ambasadorem Comeniusa
W piątek, 26.10.2007r. Gimnazjum Nr 3 wzięło udział w targach, będących częścią Festiwalu Programu "Uczenie się przez całe życie", zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Program "Uczenie się przez całe życie" ('Longlife Learning Programme') to nowy program edukacyjny Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2007-2013, a jednym z jego podprogramów będzie Comenius.
Nasza szkoła, ze względu na realizację jednego z najciekawszych projektów, znalazła się w gronie 21 najlepszych szkół z całego województwa śląskiego, które zostały wyróżnione zaproszeniem do udziału w festiwalu. Mamy ogromną satysfakcję, że po raz kolejny nasza praca w ramach programu Socrates Comenius została zauważona i doceniona, ponieważ już wcześniej, jako jedna z trzech szkół w Polsce, zostaliśmy zaproszeni przez Agencję Narodową Programów Socratesa na Międzynarodową Konferencję programów Socratesa w Lizbonie.
Każda z zaproszonych szkół przygotowała stoisko przedstawiające realizowany przez siebie projekt wraz z jego produktami końcowymi. Gimnazjum nr 3 przygotowało ekspozycję projektu językowego "Włoscy i polscy nastolatkowie w zjednoczonej Europie" (naszym partnerem była szkoła w San Giuseppe Jato na Sycylii). Wśród prezentowanych materiałów znalazły się zdjęcia przedstawiające najważniejsze i najciekawsze chwile podczas rocznej pracy młodzieży z obu krajów, pamiątki z pobytu na Sycylii, a przede wszystkim produkty końcowe projektu, czyli przykłady prac plastycznych, przewodnik po Sycylii i Śląsku, filmy, kronika projektu oraz prezentacje multimedialne.
Informacji na temat projektu i pracy w programie Comenius udzielali: koordynator projektu: mgr Urszula Kilijańska, dyrektor szkoły: mgr Dariusz Szeląg, a także uczniowie: Magdalena Mierzwa i Martin Kidoń - jako przedstawiciele 20-osobowej grupy uczestników wymiany. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających.
Na zakończenie festiwalu, dyrektor programu "Uczenie się przez całe życie"- pan Paweł Poszytek wraz ze Śląskim Wicekurator Oświaty, panią Alicją Janowską oraz wojewódzkim koordynatorem europejskich programów edukacyjnych, panią Joanną Sobotnik, wręczył Dyrektorowi Gimnazjum nr 3 podziękowanie za udział w festiwalu.
Ponadto mgr Dariusz Szeląg oraz mgr Urszula Kilijańska zostali powołani na "Ambasadorów Programu Comenius".