Socrates ComeniusWyznaczenie zespołu projektowego wśród uczniów i nauczycieli
Podczas konferencji Rady Pedagogicznej w sierpniu 2006, dyrektor przekazał wszystkim nauczycielom decyzję Polskiej Agencji Narodowej dotyczącą realizacji projektu językowego w roku szkolnym 2006/2007. Koordynator projektu, mgr Urszula Kilijańska przypomniała jego główne cele oraz omówiła działania w ramach jego realizacji. Jako, że 2 lata wcześniej założona została tzw. "Grupa Comeniusa" zrzeszająca zespół nauczycieli zaangażowanych w przygotowanie projektu, dokonano aktualizacji jej składu osobowego. Nauczyciele utworzyli grupy zadaniowe i określili konkretne działania i zakres pomocy w realizacji programu. Również uczniowie chętni do pracy w projekcie dokonali w swoim gronie podziału na grupy podejmując się konkretnych zadań.