Socrates ComeniusOrganizacja Dnia Języków Obcych


Dzień Języków Obcych ogłosiła Rada Europy pragnąc zwrócić uwagę na znaczenie nauki języków oraz poprawić świadomość istnienia i szacunek dla wszystkich języków używanych w Europie. Nasza szkoła również propaguje naukę języków obcych. Aby połączyć przyjemne z pożytecznym, postanowiliśmy w sposób szczególny uczcić Dzień Języków Obcych.
25 września cała szkoła wybierała, poprzez głosowanie, najlepszy plakat reklamujący jedno z państw: Wielką Brytanię, Irlandię, Stany Zjednoczone, Niemcy, Austrię lub Włochy. Następnego dnia na apelach uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie piosenki, scenki i postacie pochodzące z w/w państw. Klasy pierwsze przygotowały symbol danego narodu, flagę oraz odśpiewały hymn. Klasy drugie przygotowały dwie postacie typowe i charakterystyczne dla danego państwa oraz mity i stereotypy o swojej wylosowanej narodowości. Klasy trzecie zaśpiewały piosenkę oraz wyrecytowały wiersz (krótki fragment) pochodzący z danego państwa.
Nasza szkoła przystąpiła do programu Socrates Comenius, co można było zauważyć w trakcie obchodów Dnia Języków Obcych - poza nauczanymi w szkole językami angielskim i niemieckim, pojawił się również włoski jako język naszego partnera.
Konkurs plastyczny wygrała klasa 2 c reklamująca Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, drugie miejsce zajęła klasa 2e, a trzecie miejsce- klasa 3 d. Wśród pierwszych klas najlepiej spisała się Id ukazująca tradycje Włoch, wśród drugich 2a która wylosowała Irlandie a wśród trzecich najlepsza była 3e śpiewająca i recytująca wiersze po niemiecku.