Socrates Comenius

Socrates ComeniusRozpoczęcie zajęć z języka angielskiego
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego odbywają się będą w ramach zajęć dodatkowych programu Socrates Comenius. Ich głównymi założeniami i celami jest rozwinięcie umiejętności komunikatywnych niezbędnych w czasie pobytu za granicą (wymiana językowa) oraz uświadomienie uczniom potrzeby uczenia się języków obcych Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie i jednorazowo obejmują godzinę lekcyjną. Uczniowie przypominają sobie i utrwalają słownictwo (jedzenie, sporty, sprzęty w domu, kuchnia, łazienka, przedmioty szkolne) oraz ćwiczą umiejętności komunikatywne takie jak przedstawianie siebie i innych osób, podawanie danych osobowych (wiek, adres, numer telefonu) swoich i innych osób, opowiadanie o swojej rodzinie i pytanie o nią, opowiadanie o zainteresowaniach i pytanie o nie, opowiadanie o ulubionym rodzaju muzyki i pytanie o nią, pytania i zwroty dnia codziennego. Na tych spotkaniach uczniowie pracują również nad bieżącymi zadaniami projektu takimi jak ankieta dla włoskich nastolatków czy podstawy prezentacji multimedialnych w języku angielskim.