Menu główne
Menu szkoła
e-mail
UWAGA ZMIANY!!!

Na mocy uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich (Uchwała Nr 208/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - tutaj) z dniem 01 września 2016 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich utworzą Zespół Szkół Nr 3 w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 1 w Siemianowicach Śląskich.


Informujemy, że od 01 września 2016 r. obowiązywać będą poniższe dane kontaktowe:
  • adres: ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
  • telefon: (32) 2200236
  • fax: (32) 2200235
  • adres e-mail: sekretariat@zs3.com.pl
  • www szkoły: www.zs3.com.pl


Zbiórka surowców wtórnych

W roku szkolnym 2015/2016, tak jak w latach ubiegłych, wznawiamy zbiórkę surowców wtórnych.

Za zbiórkę makulatury, puszek oraz zużytych tonerów i kartridży odpowiedzialny jest samorząd szkoły wraz z opiekunem samorządu Panią Magdaleną Lyska.

W tym roku szkolnym zbiórka makulatury odbywa się w każdy piątek, na przerwach od godziny 730 do 1050, na parterze naszej szkoły.

Apelujemy do wszystkich naszych kolegów i koleżanek - zbierajmy makulaturę i chrońmy lasy!!!

Od początku września 2015 roku w świetlicy szkolnej trwa akcja zbierania zużytych baterii i plastikowych nakrętek wszelkiego rodzaju (nakrętki z kawy, płynów do mycia, płukania i prania, różnych napojów, nakładki na dezodoranty itd.). Do akcji mogą włączyć się zarówno uczniowie, jak i pracownicy naszej szkoły.

Jak należy opisać przynoszone baterie i nakrętki?
Baterie - do worka z bateriami należy włożyć kartkę z czytelnie napisanymi danymi: imię, nazwisko, klasa i liczba baterii.
Nakrętki - w worku powinna znaleźć się kartka z imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której chodzi uczeń.
Uwaga! Nakrętek nie liczymy - nakrętki są ważone w świetlicy.

Zebrane baterie i nakrętki można przynosić do świetlicy na każdej przerwie, w godzinach 730-1530.

Na podstawie danych, podawanych podczas zbierania baterii i nakrętek, będzie tworzony ranking klas i uczniów najaktywniej włączających się do akcji. Ranking ten będzie co miesiąc aktualizowany i podawany na stronie szkoły.

Pamiętajmy!
Zbierając zużyte baterie dbamy o ekologię, ratując Ziemię przed nieodwracalnym skażeniem.
Zbierając nakrętki pomagamy osobom niepełnosprawnym, które mogą za nie dostać sprzęt potrzebny do rehabilitacji.Aktualny ranking zbiórki surowców wtórnych


Imię i nazwisko Klasa Ilość
MAKULATURA
Mariusz Świętoń Ia 1 kg
Monika Opoka Ib 23,4 kg
Szymon Kroll IIa 45 kg
Marta Turczak IIa 2,5 kg
Paulina Chamera IIa 2,5 kg
Beniamin Wielgus IIa 89,4 kg
Julia Gancarz IIa 59,5 kg
Adam Schackemy IIa 24 kg
Klaudia Szubiś IIa 156 kg
Kaja Rojek IIIa 233 kg
Agata Hanzel IIIa 103 kg
Wiktoria Niebisz IIIb 3,5 kg
Janowska Nicola IIIa 20 kg
klasa IIIa IIIa 12 kg
Samorząd Uczniowski - 63 kg


BARDZO WAŻNE
Uprasza się wszystkich uczestniczących w zbiórkach, by do woreczków z nakretkami wkładali kartki z nazwiskiem imieniem i klasą (korki są ważone w świetlicy!) a do worków z bateriami dodatkowo liczbę baterii. WORKI BEZ DANYCH OSOBOWYCH TZW. BEZIMIENNE NIE MOGĄ BYĆ PRZYPISYWANE UCZNIOM !

powrót