Menu główne
Menu szkoła
e-mail
UWAGA ZMIANY!!!

Na mocy uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich (Uchwała Nr 208/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - tutaj) z dniem 01 września 2016 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich utworzą Zespół Szkół Nr 3 w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 1 w Siemianowicach Śląskich.


Informujemy, że od 01 września 2016 r. obowiązywać będą poniższe dane kontaktowe:
 • adres: ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
 • telefon: (32) 2200236
 • fax: (32) 2200235
 • adres e-mail: sekretariat@zs3.com.pl
 • www szkoły: www.zs3.com.pl


Świetlica


Cele i zadania świetlicy szkolnej:
 • zapewnienie opieki w czasie, kiedy uczeń nie ma zajęć lekcyjnych,
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów,
 • tworzenie warunków do nauki własnej,
 • współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających z pomocy świetlicy,
 • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 • rozwijanie aktywności społecznej uczniów,
 • rozwijanie samodzielności i samorządności.


opiekun świetlicy: mgr Agnieszka Cieśla
opiekun świetlicy: mgr Karina Domaradzka
opiekun świetlicy: mgr Beata Faszyńska-Adamczak
opiekun świetlicy: mgr Grażyna Słabicka
opiekun świetlicy: lic Anna Szubińska
opiekun świetlicy: mgr Danuta Witkowska
Organizacja zajęć:


Świetlica w Gimnazjum nr 3 organizuje zajęcia dla uczniów w godzinach:

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1430

Przebywają w niej uczniowie, niemający zajęć z powodu nieobecności nauczyciela (na tzw. zastępstwach), a także uczniowie korzystający z oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez wychowawców świetlicy.powrót