Menu główne
Menu szkoła
e-mail
UWAGA ZMIANY!!!

Na mocy uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich (Uchwała Nr 208/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - tutaj) z dniem 01 września 2016 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich utworzą Zespół Szkół Nr 3 w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 1 w Siemianowicach Śląskich.


Informujemy, że od 01 września 2016 r. obowiązywać będą poniższe dane kontaktowe:
  • adres: ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
  • telefon: (32) 2200236
  • fax: (32) 2200235
  • adres e-mail: sekretariat@zs3.com.pl
  • www szkoły: www.zs3.com.pl


Śląska Szkoła Jakości

W dniu 13 października 2006 roku nasze gimnazjum otrzymało certyfikat "Śląska Szkoła Jakości" przyznawany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest placówkom, które w "Szkolnej Księdze Jakości" opracowywanej na zakończenie udziału w programie wykazały, że posiadają jasno określoną politykę jakości, a zaplanowane i zrealizowane działania wpłynęły na funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i zapewniania jakości oraz przysłużyły się podniesieniu jakości pracy szkoły.

Udział w programie "Śląska Szkoła Jakości" realizowanym przez Kuratorium Oświaty Katowicach dał nam możliwość zaprezentowania wysokich efektów pracy gimnazjum w zakresie kształcenia oraz działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju uczniów. W naszym gimnazjum osiąganie wysokiej jakości pracy - to ciągła wędrówka do celu, to proces, który odbywa się zgodnie z cyklem stałego uczenia się, doskonalenia, refleksji i wdrażania działań korygujących. Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy stworzyć wszystkim uczniom warunki sprzyjające osiąganiu sukcesów edukacyjnych zgodnie z ich możliwościami i potrzebami.

powrót