Menu główne
Menu szkoła
e-mail
UWAGA ZMIANY!!!

Na mocy uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich (Uchwała Nr 208/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - tutaj) z dniem 01 września 2016 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich utworzą Zespół Szkół Nr 3 w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 1 w Siemianowicach Śląskich.


Informujemy, że od 01 września 2016 r. obowiązywać będą poniższe dane kontaktowe:
 • adres: ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
 • telefon: (32) 2200236
 • fax: (32) 2200235
 • adres e-mail: sekretariat@zs3.com.pl
 • www szkoły: www.zs3.com.pl


Szkoła z Klasą

"Szkoła z klasą" jest akcją społeczną dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Zamysłem jej organizatorów było zasianie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasady wspierającej nowoczesną, efektywną edukację i podnoszącej jej poziom, oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywianie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym.

Program przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

"Szkołę z klasą" rozpoczęto 20 maja 2002 r. w "Gazecie" od ogłoszenia jej manifestu. Od czerwca do października napływały tysiące zgłoszeń od szkół. Może się to wydać nieprawdopodobne, ale ostatecznie do udziału w pierwszej edycji programu zgłosiło się ich około czterech tysięcy. Wśród nich nie zabrakło i Gimnazjum nr 3 z Siemianowic Śląskich.

Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły:

 1. Szkoła dobrze uczy każdego,
 2. Szkoła ocenia sprawiedliwie,
 3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat,
 4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości,
 5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat,
 6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Do każdej zasady przyporządkowanych zostało po kilka zadań, których w sumie jest 30.

Każda z zgłoszonych szkół w ciągu roku szkolnego musiała zrealizować sześć wybranych przez siebie zadań (po jednym do każdej zasady "Szkoły z klasą"). Sprawozdania z ich realizacji przysyłało się sukcesywnie do sekretariatu akcji, gdzie były zaliczane. Zaliczenie wszystkich sześciu wybranych przez szkołę zadań sprawiło, że otrzymała ona tytuł "Szkoły z klasą". Dyplomy stu wylosowanym szkołom wręczył uroczyście sam prezydent, pozostałym przesłano je pocztą. Każda "szkoła z klasą" została opisana w opublikowanym przez "Gazetę" przewodniku.

"Szkoła z klasą" jest prawdopodobnie pierwszą na świecie tak masową akcją, która przebiegała przy udziale internetu. W portalu Gazeta.pl poszczególne placówki utworzyły swoje strony internetowe, gdzie wpisywały informacje o sobie. Tu także pojawiały się - po zaliczeniu przez sekretariat - sprawozdania z wykonanych zadań. W ten sposób powstał ogromny wirtualny informator o polskich szkołach, umożliwiający im przedstawianie swych osiągnięć.

Zapraszam do odwiedzenia naszej witryny: zapoznania się z ogólnymi informacjami o szkole, wybranymi przez nią zadaniami i sprawozdaniami z ich realizacji. Co prawda, strona jest już "zamknięta" - nie ma możliwości jej aktualizowania, mimo że wytyczone we wrześniu 2002r. kierunki działań i postawione sobie wówczas cele wciąż przyświecają naszym szkolnym poczynaniom. Funkcjonuje jako swoista pamiątka, która biorącym udział w akcji wciąż może dostarczyć wzruszeń na wspomnienie włożonego wysiłku, a niebiorącym - informacji o podjętych przed laty wyzwaniach. Życzę miłego przeglądania!mgr Mariusz Pleszak
(szkolny koordynator programu)
powrót